Møte med næringslivet

40 personer deltok på møtet for næringslivet i Meløy. 40 personer deltok på møtet for næringslivet i Meløy.

21. mars 2012 hadde prosjektgruppen for omstilling møte med næringslivet i Meløy.

Møtet ble innledet med en orientering av ordfører Per Swensen om bakgrunnen for omstillingsarbeidet. Adm.dir i Meløy Næringsutvikling, Lothar Maruhn, fortalte hvordan og hva utviklingsselskapet jobber med.

Innovasjon Norge deltok på møtet med tre representanter, som ga næringslivet et innblikk i hvordan Innovasjon Norge jobber og hva de kan bidra med i omstillingsarbeidet i Meløy.

- Det som må til for å lykkes i omstillingsarbeidet er profesjonalisering og effektivisering av næringsutviklingsarbeidet, øke evnen til strategisk arbeid, prosjektkompetanse og lederutvikling. Det Innovasjon Norge kan tilføre er blant annet omstillingskompetanse, rådgivning, nettverk mot kompetansemiljø og arbeidsmodell bestående av prosesser, sa Trond Erik Dekko Andersen.

Det ble poengtert fra Innovasjon Norge at omstillingsmidler er en ekstrainnsats i en tidsavgrenset periode som skal nyttes som et supplement til ordinære virkemidler, og primært til utviklingsprosjekt i en tidlig fase.

- Omstillingsmidlen kan blant annet brukes til kompetanseutvikling, etablering av ny virksomhet, nettverksbygging, bygdeutviklingsprogram, administrasjon av omstillingsarbeidet og mobilisering, sa Bjørn Kymre i Innovasjon Norge.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00