Møtekalender omstillingsstyret

Omstillingsstyrets møtekalender
Dato:Sted:
7. september 2016 Meløy rådhus
19. oktober 2016 Glomfjord industripark
30. november 2016 Meløy rådhus
18. januar 2017 Glomfjord industripark
22. februar 2017 Meløy rådhus
5. april 2017 Glomfjord industripark
6. juni 2017 Meløy rådhus

Møteplan vedtatt i styrets møte 25. mai 2016.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00