Uttalelse fra Salten Regionråd

Salten Regionråd har i møte 17. februar 2012 vedtatt følgende uttalelse:

Situasjonen i industrien i Meløy kommune er meget vanskelig.
REC har i løpet av høsten 2011 lagt ned en fabrikk – REC Multi – og i januar 2012 er det foretatt permitteringer ved fabrikk 2 – REC Mono.
I juni 2011 var det tilsatt 440 personer i REC. I dag er tallet redusert til ca. 100 personer. Konsekvensene av disse reduksjonene er at også 7 bedrifter som leverer varer / tjenester til REC har redusert betydelig , og én bedrift, Scan Crusible, med 17 ansatte, er konkurs.
REC har nå i februar sendt melding til Nordland fylkeskommune og Meløy kommune om mulig nedleggelse av REC sin virksomhet i Glomfjord, Meløy. Dersom dette skjer vil totalt 440 personer i REC være uten arbeid og det kalkuleres med at totalt 700 personer kan bli berørt av dette, noe som utgjør 20 % av antall personer i arbeid i Meløy.
REC har i drøftinger og forhandlinger vært negativ til å bidra med omstillingsmidler selv om de av Meløy kommune og andre offentlige instanser har fått betydelige midler til disposisjon under oppbyggingen.
Salten Regionråd ser meget alvorlig på situasjonen i Meløy og regionen etter nedbyggingen i REC.
Salten Regionråd forventer og krever at REC tar sitt samfunnsansvar og bidrar betydelig i de omstillingsprosesser som er igangsatt i Meløy.
Trusler om riving av industribygg er uakseptabelt og må ikke gjennomføres.

Uttalelsen vil bli sendt til REC samt vedlagt søknaden om å få status som omstillingskommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00