Kontrollutvalget

Leder av kontrollutvalget er Aud Angell, KrF.
 
Sekretariat:
Lars Hansen
mob. 470 37 452 
e-post: lars.hansen@salten.no

Salten kontrollutvalgservice
Postboks 54
8138 Inndyr

Kontrollutvalgets oppgaver:

  • skal forestå løpende tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne.
  • skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
  • skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kotrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalgets møter går for åpne dører.

Vedtekter Salten kontrollutvalg.

Møter 2017
Dato:Saksliste:Protokoller:
14. februar Møteinnkalling  Protokoll
25. april Møteinnkalling  

 

Møter 2016
Dato:Saksliste:Protokoll:
9. februar Møteinnkalling  Protokoll
10. mai Møteinnkalling Protokoll
21. juni Møteinnkalling Protokoll
30. august Møteinnkalling Protokoll

 

Møter 2015
Dato:Saksliste:Protokoll:
27. mai Møteinnkalling  Protokoll
8. desember Møteinnkalling  Protokoll

 

Møter 2014
Dato:Saksliste:Protokoll:
19. mars Møteinnkalling Protokoll
10. juni Møteinnkalling Protokoll
24. september Møteinnkalling Protokoll
26. november Møteinnkalling Protokoll

 

Møter 2013
Dato:Saksliste:Møteprotokoll:
14. februar Møteinnkalling Protokoll
30. april Møteinnkalling Protokoll
25. september Møteinnkalling Protokoll
21. november Møteinnkalling del 1 Protokoll
  Møteinnkalling del 2  

 

Møter 2012
Dato:Saksliste: Protokoll:
10. januar Møteinnkalling Protokoll
28. mars Møteinnkalling Protokoll
2. mai Møteinnkalling Protokoll
5. juni Møteinnkalling Protokoll
6. desember Møteinnkalling Protokoll

 

Møter 2011
Dato:Saksliste:Protokoll:
25. januar Møteinnkalling Protokoll
22. mars Møteinnkalling Protokoll
14. april Møteinnkalling Protokoll
14. juni  Møteinnkalling Protokoll
 23. august Møteinnkalling Protokoll

 

Møter 2010:
Dato:Saksliste:Protokoll:
7. juli Møteinnkalling Protokoll
2. november Møteinnkalling Protokoll


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00