Arbeidsprogram

Her finner du et samlet arbeidsprogram for organisasjonen Meløy kommune.

Alle avdelinger, seksjoner og enheter i Meløy kommune skal hvert år utarbeide arbeidsprogram, hvor tiltak vedtatt i delplaner, handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og andre politiske vedtak som har virkning for året skal tas med. Administrasjonens forslag til aktiviteter og tiltak skal også innarbeides.

Last ned arbeidsprogram 2015 for Meløy kommune (pdf)


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00