Kommunedelplaner

Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Kommunedelplaner kan også utarbeides for avgrensede geografiske områder. Slike arealplaner vil være juridisk bindende på samme måten som kommuneplanens arealdel.

Lovgrunnlaget for kommunedelplaner finnes i § 11-1 i plan- og bygningsloven.

I menyen til høyre finner du aktuelle kommunedelplaner.

Under menypunktet Kommuneplanen til venstre finner du en del arealplaner/kommunedelplaner for kretsene i kommunen.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00