Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp kommende fireårsperiode.

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planlegging- og utviklingsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommunen skal rullere handlingsdelen hvert år, og den skal være grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett om høsten.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00