Planer til offentlig ettersyn

Illustrasjonsbilde. Illustrasjonsbilde.

Her finner du planer som er ute til høring i Meløy kommune.

 

Detaljreguleringsplan for EnSpire skole

Planutvalget vedtok i sak 11/17 den 5. april 2017 å legge et forslag til privat detaljreguleringsplan for EnSpire skole på Neverdal ut til offentlig ettersyn. 

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenter


Detaljreguleringsplan for Våtvikmyra, Ørnes

Planutvalget vedtok i sak 9/17 den 17. mars 2017 å legge et forslag til privat detaljreguleringsplan for næringsbebyggelse på Våtvikmyra ut til offentlig ettersyn. 

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenter


 

Detaljreguleringsplan for Fore boligtun, Reipå

Planutvalget vedtok i sak 10/17 den 17. mars 2017 å legge et forslag til privat detaljreguleringsplan for boligbebyggelse Fore boligtun ut til offentlig ettersyn. 

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenter


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00