Planer til offentlig ettersyn

Illustrasjonsbilde. Illustrasjonsbilde.

Her finner du planer som er ute til høring i Meløy kommune.

 

Reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt - andre gangs høring

Et forslag til reguleringsplan for Vassbakken hyttefelt er lagt ut på andre gangs høring i perioden 9. juni til 4. august 2017. 

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenterKontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00