Hva mener du?

Hva vil vi med Meløy i fremtiden - hvor skal grensen gå?

Kommuereformen åpner for mange spørsmål om fremtiden til Meløy kommune. Pr tiden har ingen svar. Men prosessen er i gang og hva du som innbygger mener om framtiden til kommunen er viktig. Det er også bakgrunnen til at kommunen har opprettet en egen Facebook-side for dette tema. Innspill fra dere vil være med å danne grunnlag for prosessen lokalt i Meløy.

Facebook-siden er åpen for alle. Ønsker du ikke å bruke Facebook, så har vi også andre kanaler du kan benytte:

Merk mail og brev med "Kommunereformen".