Helsesekretær 17/1103

Meløy Kommune er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, om lag 12 mil sør for Bodø.
Kommunen har mange livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer.
Ørnes er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt.
Her finnes det meste av offentlige og private tjenester.
Kystriksveien er av mange omtalt som en av Norges vakreste veistrekninger og går gjennom Meløy.
Daglige avganger med buss og hurtigbåt fra Ørnes som gjør det enkelt å reise til Bodø og Sandnessjøen.
Hurtigruten har daglig avganger fra Ørnes.
Meløy Kommune har rundt 850 ansatte, og innbyggertallet er ca. 6500.
Vi har tre legekontorer i Meløy, på Engavågen, i Glomfjord og på Ørnes.
Det er sju fastlegestillinger og en turnuslege i Meløy kommune.
Legetjenesten er organisert under helsefremmende og forebyggende enhet med virksomhetsleder som nærmeste leder.
Vi har nå en ledig et vikariat i 50 % stilling som helsesekretær ved Glomfjord legekontor i perioden 01.08.2017 – 31.12.17.
Dagarbeid 08.00 – 15.30.
Ved behov kan arbeidssted endres.

Informasjon om stillingen "Helsesekretær 17/1103"
Arbeidsoppgaver

Helsesekretæroppgaver etter stillingsbeskrivelse.
Ekspedisjon
Laboratoriearbeid og prøvetaking
Telefonservice – Veiledning og informasjon til pasienter
Pasientkontakt
Pasientdokumentasjon i WinMed 3
Assistere lege på skadestue
Delta aktivt til utvikling i eget arbeidsmiljø
Samarbeide med kollegaer for å finne gode løsninger for tjenesten og pasientene i kommunen

Kvalifikasjoner

Autorisert helsesekretær.
Dersom det ikke kommer søkere som fyller dette kvalifikasjonskravet kan andre søkere med annen relevant helsefaglig utdanning bli vurdert
Erfaring fra legekontorarbeid og kjennskap til WinMed3
Muntlig og språklig god fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker deg som har evnen til å kunne jobbe selvstendig og i team. Ha faglig interesse og engasjement.
Du bør være fleksibel og løsningsorientert i forhold til alle aktuelle arbeidsoppgaver ved legekontoret.
Du må også kunne bidra til utarbeidelse og oppdateringer av kontorets rutiner og prosedyrer.
Evne til å kunne samarbeide med øvrige helsetjenester og andre samarbeidsparter.

Vi tilbyr

En arbeidsplass med mange faglig spennende utfordringer.
Mulighet for å delta med utvikling av eget arbeidsmiljø sammen med gode kollegaer og ledelsen.
Opplæring vil bli gitt
Lønn i henhold til tariff.
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Annet

Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.
Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via siden her


Om stillingen

Referansenr. Helsesekretær 17/1103
Søknadsfrist 27.07.2017
Arbeidssted Legetjenesten i Meløy, Glomfjord legekontor
Stillingsstype
Stillingsstr. %

Søk på stillingen

Send søknad →

Kontaktinformasjon

Navn
Liv Stavne
Stilling
Saksbehandler/ stedfortreder
Telefon
75 71 08 09

Les mer om Meløy