Sykepleier 17/287

LEDIG STILLING FOR SYKEPLEIER

Ørnes Omsorgssenter innehar 43 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger som yter heldøgntjenester.
Avdeling 1 har 15 sengeplasser for kortere eller lengre opphold.
To av rommene er tilknyttet kommunale akutte døgnplasser (KAD), som er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom.
Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier.
Denne avdelingen tilbyr også dagopphold.
Avdeling 2 er en skjermet enhet for beboere med mental svikt eller demens bestående av 8 sengeplasser.
Avdeling 3 er med sine 20 plasser omsorgssenterets største avdeling. I hovedsak er avdelingen ment for beboere med langtidsopphold.
Palliativt rom og dialysetilbud er underlagt denne avdelingen.

Institusjonen er fortsatt i faglig utvikling etter samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 og kommunen fikk økt ansvar i pasientforløpene.
Som sykepleier vil du ha sykepleiefaglig ansvar og bistå den enkelte beboer ved behov.
Vi søker en sykepleier som forstår viktigheten av et godt samarbeid med beboerne, pårørende og kollegaer for å kunne yte tjenester av god kvalitet.
Vi ønsker sykepleiere som er faglig engasjert, har evne til å ta ansvar og veilede, er tydelig og utviser en stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver.

Informasjon om stillingen "Sykepleier 17/287"
Arbeidsoppgaver

Sykepleiefaglig ansvar på en arbeidsplass med ulike kliniske oppgaver
Være med å bygge opp et godt sykepleierfaglig tjenestetilbud innen helse og omsorg
Fremme kvalitet i tjenesten som ytes til pasient og pårørende

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier (husk å oppgi autorisasjonsnummer i søknaden).
Beherske godt norsk skriftlig og muntlig
For utenlandske søkere må bestått norskopplæring på trinn B2 kunne dokumenteres
Grunnleggende datakunnskaper, da spesielt kjennskap til omsorgssenterets dokumentasjonssystem Gerica er en fordel
Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper:
Faglig interesse og engasjement
Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
Høy arbeidskapasitet
Selvstendighet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

En arbeidsplass med interessante oppgaver og utfordringer.
Et åpent og godt arbeidsmiljø, der vi vektlegger kvalitet og fagutvikling
Gode arbeidskollegaer

Lønn etter avtale/kvalifikasjon.
Vi tilbyr lønn 20 000 ,- over sentral tariff som rekrutteringstiltak
Meløy kommune kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass ved ledighet/ tilgjengelighet

Annet

Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.
Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via siden her


Om stillingen

Referansenr. Sykepleier 17/287
Søknadsfrist 26.03.2017
Arbeidssted Ørnes omsorgssenter
Stillingsstype Fast stilling
Stillingsstr. 100%

Søk på stillingen

Send søknad →

Kontaktinformasjon

Navn
Geir Inge Hansen
Stilling
Virksomhetsleder
Telefon
917 99 585

Les mer om Meløy