Spildra skole

Det er nå avklart hvem som får bygge Spildra skole.

Forutsetning for konkurransen
Konkurransen er gjennomført som åpen tilbudskonkurranse etter reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen ble kunngjort i Doffin 15. november 2016 med anbudsfrist 07.02.17 kl 14:00. Dette ga en tilbudsfrist på 84 dager, dvs. lengre enn minimumsfristen gitt i Forskrift om offentlige anskaffelser § 20-2. 

Ved anbudsfristens utløp forelå tre rettidig innleverte anbud:
1.        Moldjord Bygg og Anlegg AS    110.215.250,-
2.        Bolt Construction AS                  102.866.454,-
3.        HENT AS                                    113.780.546,25
Pris inkl.mva. 

Anbudene er evaluert iht. tilbudsgrunnlaget og Forskrift om offentlige anskaffelser. Ingen anbud ble avvist. 

Konklusjon
Byggherren har besluttet å inngå kontrakt med Bolt Construction AS da deres tilbud samlet sett vurderes som det mest gunstige.De andre anbyderne er orientert om beslutningen og er gitt frist til 28.februar 2017 for eventuelle innsigelser.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00