Vedlikehold av veier i Glomfjord

Total rehabilitering av Glomveien avklares i høst, veien i Sollia skal asfalteres.

Vi får for tiden mange henvendelser knyttet til veiene i Glomfjord. Det er spesielt Glomveien som oppleves svært dårlig, i tillegg til spørsmål rundt Sollia, Bjerklia med mer.

Glomveien er i en slik forfatning at vi må vurdere en total rehabilitering som permanent løsning. Dette er et arbeid som ikke kan avklares før til høsten. I mellomtiden er veien skiltet som dårlig og vi oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene på denne veistrekningen.

Veien i Sollia skal asfalteres, men det er ikke klart når dette skal gjøres. Vi må se arbeidet i sammenheng med den gravingen som Meløy Energi AS skal gjøre. Der er også andre graveprosjekter som skal gjennomføres i Glomfjord i løpet av sommeren og høsten.

Vi vil gi informasjon så snart vi vet mer, og alle er velkommen til å kontakte oss med spørsmål underveis. 


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00