Meløy Eiendom KF

Profil Meløy Eiendom KF

Meløy Eiendom KF ble etablert 1. januar 2014.

Beliggenhet

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Ansvarsområder

Meløy Eiendom KF gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift- og vedlikehold av kommunens samlede bygningsmasse, herunder kommer vaktmester- og renholdstjenesten. Total byggningsmasse ca. 60.000 m2. 

Videre forvalter foretaket også kommunens park og grøntanlegg. Nybygg og rehabiliteringsprosjekter er forankret i løpende faglige erfaringer fra drift- og vedlikehold.


Kontaktinformasjon

Navn
Kjell-Gunnar Isaksen
Stilling
Daglig leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 ØRNES
Telefon
75 71 00 00

Virksomhetens tjenester