Helse og omsorg

Helse og omsorg Helse og omsorg

Helse og omsorg har ansvar for kommunens institusjonsomsorg og hjemmetjeneste, psykisk helsetjeneste, legetjenesten, ergo/fysiotjeneste, rus, jordmor- og helsesøstertjenesten, Meløy frisklivssentral, folkehelse, samt forebyggende team (familieveileder, psykolog og familieveileder). Virksomheten ledes av kommunalsjef, som holder til i Meløy rådhus.

Under virksomheter på høyresiden finner du lenker og informasjon vil de ulike tjenestene og annen relevant informasjon.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef helse og omsorg
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30