POSOM - info om kommunal kriseledelse

POSOM er en forkortelse for psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser, ulykker og katastrofer.

Målsettingen til POSOM-gruppen er å sikre nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte, og utløses når det ordinære tjenesteapparatet ikke er tilstrekkelig.

POSOM-tjenesten består av:

  • Rådgiver helse og omsorg
  • Ledende helsesøster
  • Fagleder psykisk helse
  • Fagleder barnevern
  • Virksomhetsleder miljøtjenesten
  • Nav-leder

Sokneprest, pastorer, kateket, diakon, kommuneoverlege, politi og andre tilkalles ved behov.

POSOM-tiltak aktiveres av den overordnede kriseledelsen i kommunen i de situasjoner der dette er aktuelt. Behov for POSOM-tiltak i forbindelse med mindre hendelser, ulykker og annet meldes normalt av skadestedsleder (lensmann) eller AMK/legevakt. Det vanlige er at skadestedsleder gjør en første kartlegging og vurderer behovet for akutt bistand.
POSOM-tjenesten kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner.

Det er utarbeidet en brosjyre for POSOM-tjenesten.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30