Diabetessykepleier

Cecilie Mevik er ansatt som diabetessykepleier i Meløy kommune.

Diabetessykepleiers oppgaver vil blant annet være:

  • rutinekontroller
  • veilede om sykdom og behandling
  • koordinator mellom sykehus, fastlege og pasient
  • være en samtalepartner og gi støtte til pasient og dennes familie
  • være en ressurs overfor øvrig helsepersonell
  • informasjonsarbeid
  • hjemmebesøk
  • rådgivning i forhold til forebygging av diabetes
  • insulinoppstart
  • samarbeid med Meløy frisklivsentral og folkehelserådgiver

Viktige samarbeidspartnere:

Nyttige lenker:


Kontaktinformasjon

Navn
Cecilie Mevik
Stilling
Diabetessykepleier
Postadr.
8160 Glomfjord
Telefon
46 84 98 30