Skolehelsetjenestens tilbud i barneskolen

Velkommen til skolehelsetjenesten i barneskolene i Meløy

Skolehelsetjenesten ønsker å være en ressurs og støttespiller for elevene i forhold til lidelser og problemer av fysisk, psykisk og sosial art. 

 

 

Helsesøster:

 • gir råd og veiledning blant annet om ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, hygiene, pubertet rusmidler og tobakk, sorg, mistrivsel med mere.
 • har kontortid ved skolene for elever, foreldre og lærere.
 • har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke.
 • tjenesten er gratis, elevene får ikke fravær. Det kan være nødvendig med avtale på forhånd.
 • henviser, ved behov, til lege, øre-nese-hals, øyelege, familieveileder og PPT. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte.
 • syn og hørsel kan tas etter forespørsel fra elev, foresatte og lærer.
 • kan delta på foreldremøte etter forespørsel.

Helsesøsters generelle arbeidsoppgaver i skolen:

 • Delta i skolens basisteam.
 • Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov.
 • Åpen dør for elevene
 • Gruppe-/ individuelle samtaler med elevene etter behov
 • Undervisning/ helseopplysning i grupper/ klasse etter behov. 

Faste arbeidsoppgaver på de ulike klassetrinn:

5-6 år - skolestartundersøkelse
 Legeundersøkelse
 Hørselundersøkelse
 Høyde og vektmåling
 Samtale med foreldre og elev
2. klasse
 Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (Tetravac)
3. klasse
 Målrettet helseundersøkelse:
 Høyde og vektmåling
 Helsesamtale individuelt
6. klasse
 Mesling/ kusma/ rødehunde-vaksinasjon (MMR)
 Helseopplysning i grupper/klasse etter behov
7. klasse
 HPV-vaksine (jenter)

Helsesøster ved skolen ønsker å gi et godt tilbud til elevene i samarbeid med foreldrene og skolen.


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 50

Åpningstider

Se i høyremenyen under kontortider helsesøster skoler

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser