Skolehelsetjenestens tilbud i videregående skole

Velkommen til skolehelsetjenesten i videregående skole i Meløy

Skolehelsetjenesten ønsker å være en ressurs og støttespiller for elevene i forhold til lidelser og problemer av fysisk, psykisk og sosial art.

Helsesøster vil kunne gi:

  • råd og veiledning blant annet angående ernæring, hygiene, prevensjon, samliv, rusmidler, sorg, mistrivsel, mm
  • kan foreskrive prevensjon, samt legge inn p-implantat
  • kan ta klamydia, gonorè og mycoplasmatest
  • har fast kontortid for elever, foreldre og lærere.
  • har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke.

Du kan lese mer om ulike tema på eksterne sider i menyen til høyre.

Helsesøsters generelle arbeidsoppgaver i skolen:

  • Delta i skolens basisteam.
  • Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov.
  • Åpen dør for elevene.
  • Gruppe-/ individuelle samtaler med elevene etter behov
  • Undervisning/helseopplysning i grupper/ klasse etter behov.

Tjenesten er gratis, elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

Helsesøster kan henvise videre til fysioterapeut, lege, øre-nese-hals, øyelege, familieveileder, kommunepsykolog og PPT.
Syn og hørsel kan tas etter forespørsel fra elev, foresatte og lærer. Helsesøster kan delta på foreldremøte etter forespørsel.

Faste arbeidsoppgaver:

GK
 Målretta helseundersøkelse
 Individuell veiledning basert på behov

Helsesøster ved skolen ønsker å gi et godt tilbud til elevene i samarbeid med elever, foreldre og skolen.

Informasjon om kontortider for helsesøster ved Meløy videregående skole finner du til høyre.


Kontaktinformasjon

Navn
Gerd Anne Jørgensen / Siv Heidi Griegel
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75710752/ 94382550 / 91249529

Åpningstider

Mandager kl 10-15 (avd. Glomfjord)
Torsdager kl 9-15
Tlf. kontor 756 52529/ 91249529

Tirsdager kl 9-14 (avd. Ørnes)
Torsdager kl 9-14
Tlf. kontor: 756 52436/ 94382550

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser

Relaterte artikler