Vall helsestasjon

Vall helsehus Vall helsehus

Helsestasjonen ligger i underetasjen på Vall helsehus, inngang helt til høyre.
Tlf. 75710265
Helsesøster Vall helsestasjon: 95420870  
Helsesøster Enga skole: mobil 91249529 / 91761911.

Besøksadresse: Vall 135, 8170 Engavågen.

Det er helsesøster i 50% stilling. Pga av vakanse ivaretas barnekontroller pt av helsesøster som reiser ut fra Ørnes. 

Åpningstider finner du i menyen til høyre.

Arbeidsområde:

  • Helsestasjon for barn 0-5 år fra Vall, Engavågen, Grønøy, Åmøy.
  • Vall barnehage, Enga skole.
  • Vaksinasjon (v/ reiser, influensa mm.)
  • Helsestasjon for ungdom.

Helsesøster er endel ute fra kontoret. Telefonen kobles da til servicetorget hos Meløy kommune. Du kan også ta kontakt på mobil tlf. 95420870 / 91249529 / 91761911.

Du finner mer om de ulike tjenestene i menyen til venstre.


Kontaktinformasjon

Navn
Anne Brit Mesøy
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Vall helsehus
Postadr.
Vall 135, 8170 Engavågen
Telefon
75710750/95420870

Åpningstider

Tirsdager etter avtale på innkalte barnekontroller

Virksomheter