Vall helsestasjon

Vall helsehus Vall helsehus

Helsestasjonen ligger i underetasjen på Vall helsehus, inngang helt til høyre.
Tlf. 75710265
Helsesøster Vall helsestasjon: 95420870  
Helsesøster Enga skole: pt vakanse

Besøksadresse: Vall 135, 8170 Engavågen.

Det er helsesøster i 50% stilling. Pga av vakanse ivaretas barnekontroller pt av helsesøster som reiser ut fra Ørnes. 

Åpningstider finner du i menyen til høyre.

Arbeidsområde:

  • Helsestasjon for barn 0-5 år fra Vall, Engavågen, Grønøy, Åmøy.
  • Vall barnehage, Enga skole.
  • Vaksinasjon (v/ reiser, influensa mm.)
  • Helsestasjon for ungdom.

Helsesøster er endel ute fra kontoret. Telefonen kobles da til servicetorget hos Meløy kommune. Du kan også ta kontakt på mobil tlf. 95420870

Du finner mer om de ulike tjenestene i menyen til venstre.


Kontaktinformasjon

Navn
Anne Brit Mesøy
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Vall helsehus
Postadr.
Vall 135, 8170 Engavågen
Telefon
75710750/95420870

Åpningstider

Tirsdager etter avtale på innkalte barnekontroller

Virksomheter