Kommunelege 1

Helle Vedersø er konstituert kommunelege 1 i Meløy.

Beliggenhet
Engavågen legekontor, Vallsjøen.

Kommunelege 1 er kommunens medisinskfaglig rådgiver og smittevernlege.

Ansvarsområder:
Medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten skal behandle saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap.


Kontaktinformasjon

Navn
Helle Vedersø
Stilling
Konst. kommunelege 1
Besøksadr.
Engavågen legekontor
Postadr.
Vallsjøen, 8170 Engavågen
Telefon
75 71 02 50

Kontortid:

KontortidKlokkslett
Tirsdag og torsdag 08.00 - 15.30