Sertifisering

Sertifisering - tilbud om kunnskap

Kunnskapsheving
Vi vil at befolkningen i Meløy skal ha kunnskap nok til å ta gode valg.
Det finnes nok kunnskap til å sette i gang - en viktig oppgave er å spre kunnskapen vi allerede har.

Informasjonsmøter og prosess
1. Barnehagene/skolene tilbys informasjon om folkehelsesatsningen på personalmøter og foreldremøter.
2. Det tilbys prosessmøte med personalet, med hovedvekt på den enkelte skole/barnehage/institusjons behov. Fokus: Skape gode endringsvilkår gjennom å endre på de som skal endres sine prinsipper:
- Personalet velger satsningstema(-er)
- Legger plan for langsiktighet, motiverende tiltak og kunnskapsheving. 

Sertifisering
KRAFT tilbyr barnehagene/skolene en 45 minutters teoribolk på hvert av folkehelsetemaene. Teoridelen holdes for hele staben. Vi oppfordrer til å invitere foreldre, ansatte og sykemeldte til å delta på sertifiseringsdelen. Sertifiseringen kan gjøres på dagtid, kveldstid eller som et utvidet lunsjmøte. Når barnehagen/skolen er ferdig sertifisert innenfor alle tre tema markeres barnehagen/skolen som en KRAFT barnehage/skole.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30