KRAFT skoler

Nærmiljø, illustrajon: Tor Kvarv. Nærmiljø, illustrajon: Tor Kvarv.

Skolene i Meløy er med i folkehelsesatsingen KRAFT.

Hva er en helsefremmende skole?

En helsefremmende skole fremmer trivsel, egenutvikling, sosial atferd og sunn livsførsel gjennom:

1. Daglig fysisk aktivitet – minimum 1 time per dag

2. Mat – Statens retningslinjer for kosthold

3. Naturopplevelse – Robuste barn

4. Fokus på Psykisk helse

5. Fokus på tobakk, snus og rusforebygging

6. Evaluerer egen virksomhet

7. Deler eksempler med andre skoler

Utdyping til punktene: 

  1. Daglig fysisk aktivitet kan deles opp i flere mindre bolker, det anbefales også å ta ibruk skoleveien som arena for fysisk aktivitet og opplevelse. F. eks. gjennom Aktiv skolevei og gåbuss.
  2. Mat. Helsefremmende skoler har et bevisst forhold til hva som serveres i kantiner og av elevbedrifter. Helsefremmende skoler følger statens retningslinjer.
  3. Naturopplevelse. Gjennom fagene og stedsbasert læring søker skolen det beste læringsstedet for læringsmålet.
  4. Fokus på psykisk helse. Skolene arbeider for et godt skole- og læringsmiljø gjennom observasjon og antimobbeprogram.
  5. Fokus på tobakk, snus og rusforebygging. Skoler med ungdomstrinn arbeider med FRI eller andre programmer som kan dokumentere virkning. Tar opp temaene på temakvelder for foreldre.
  6. Evaluerer egen virksomhet med tanke på helsefremmende virksomhet. Gjennom evalueringen komme med bestillinger på kursing fra RKK eller andre med tanke på kompetanseheving.
  7. Deler eksempler og bytter kompetanse med andre skoler. Det er viktig å spre gode modeller og ideér.

 


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30