Tilskudd

Det finnes mange økonomiske tilskuddsordninger.

Det finnes en rekke økonomiske ordninger som kan hjelpe dere å drive folkehelsearbeidet framover. For å gjøre det lettere for skolene/barnehagene/institusjonene og lag/foreninger, ønsker vi her å gi en oversikt over hva som finnes.

I venstremenyen vil vi fortløpende legge ut linker til økonomiske støtteordninger på folkehelsefeltet. Faste ordninger vil prioriteres men tilfeldige ordninger vil også legges ut.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30