Tilbud til flyktninger

Sunn lunsj, foto: Marlene B. Karlsen. Sunn lunsj, foto: Marlene B. Karlsen.

Samarbeid om helsefremmende tilbud til flyktningene.

Mål:
Meløy kommune legger til rette for gode tiltak innen ernæring og fysisk aktivitet som en del av introprogrammet.

Samarbeidspartnere:
Flyktningetjenesten
Voksenopplæringen
Meløy frisklivssentral
KRAFT Folkehelsesatsningen

Om tiltaket:
De ulike partene samarbeider om helsefremmende tiltak som en del av den obligatoriske introprogrammet for flyktningene i Meløy. Vi gir flyktningene tilbud om Bra Mat kurs, som inneholder både teori og økter med matlaging. Vi gir også tilbud om fysisk aktivitet og undervisning i forhold til dens betydning på helsa. Tilbudene gis i grupper og er en fin og sosial arena.    


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30