Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et statlig satsningsområde som legger til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Den kulturelle spaserstokken ble etablert som nasjonalt prosjekt i 2006, da Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet gikk sammen om å bevilge midler øremerket kultur for seniorer (60+). Tilbudet skal bringe kulturen dit hvor seniorene befinner seg, og skal være preget av bredde og kvalitet.

I Salten er kommunene gått sammen om å tilby Den kulturelle spaserstokken til sine seniorer.  

Selv om tilbudet er spesielt tilrettelagt for seniorer, er også andre velkommen. Det er gratis inngang på arrangementene.

Saltenkommunene fikk for 2009 tildelt kr. 300.000 fra Kirke og Kulturdepartementet til tiltak i Den Kulturelle Spaserstokken.

Tildelingen for 2009 resulterte i to produksjoner: "Hamsun i ord, toner og bilder" som besto av 17 forestillinger med utstilling, dikt og musikk, samt "Så skimrande var aldrig havet" som bestod av 12 forestillinger i ni kommuner.

 

Pressefoto: "Så skimrande var aldrig havet" Sveinar Aase og John Kr. Karlsen


Kontaktinformasjon

Navn
Grete Høgmo Stenersen
Stilling
Fagleder kultur
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 95

Nyttige lenker

Åpningstider

Åpningstider
DagKlokkeslett
Mandag-Fredag 08.00 - 15.30