Barnehageopptaket i Meløy

Arbeidet med tildelingen av barnehageplasser i Meløy kommune er nå ferdig.

06. mars hadde styrerne i  Meløybarnehagene et samordnet opptaksmøte der alle barnehagesøknadene for barnehageåret 2017/2018 ble behandlet.

Alle søkere med rett til barnehageplass jfr. barnehagelovens § 12 a, har får plass i barnehage.

Arbeidet med å sende ut opptaksbrev er startet og alle søkere vil i løpet av kort tid motta svarbrev.

 

 


Kontaktinformasjon

Navn
Marit Buvik
Stilling
Kommunalsjef Oppvekst
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30