Søknadsfrist for plass i barnehage og SFO for 2017/2018 er 1. mars 2017

Barnehage- og SFO plass fra høsten 2017

SFO:

Søknadsfrist for plass i SFO er 1. mars 2017. Elektronisk søknadsskjema finnes på www.meloy.kommune.no

Barnehage:

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til plass for å korte ned ventetiden på barnehageplass. 

Rettighetsbarn er barn som fyller ett år senest innen utgangen av november 2017 og som står uten barnehageplass.

Det vil være opp til foreldrene å velge om de ønsker oppstart i den måneden barnet fyller ett år. Kommunen kan kun kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter opp eller fyller ett år.

Dersom foreldre med barn født i september, oktober eller november takker ja til plass fra august, må de betale for plassen fra denne måneden.

Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 30. november 2017. 

Meløybarnehagene har et samordnet opptak og vil etter søknadsfrist og opptaksmøte, sende ut svar om barnehageplass.

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.meloy.kommune.no

 


Kontaktinformasjon

Navn
Marit Buvik
Stilling
Kommunalsjef Oppvekst
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30