Vannavgift

Vannavgift 2017

Priser inklusive merverdiavgift

AvgiftstypePris kroner
Leie vannmåler pr. år 200
Abonnementsgebyr 1004
Forbruksgebyr (kr/m3) 17,03
Uten vannmåler: 1 m2 (BRA) = 1,2 m3  
Fylling av vanntanker over 10 m3/år 24
Gebyr pr. fylling vanntanker 168
Tilkobling vann pr. m2 (ikke bolig) 162
Tilkoblingsavgift minsteavgift < 150 m2 16 125

 

Abonnementsgebyr - fastsetting av kategorifaktor:
Bygningstype/forbruk:Kategorifaktor:Gebyr kroner:
Bolig 1 1004
Hytte/fritidshus 1 1004
Næringsbygg etc. <300 m3/år 1 1004
Næringsbygg etc. 301-900 m3/år 3 3011
Næringsbygg etc. 901-3000 m3/år 7 7025
Næringsbygg etc. 3001-7000 m3/år 12 12 043
Næringsbygg etc. 7001-10.000 m3/år 16 16 058
Næringsbygg etc. 10.001-15.000 m3/år 20 20 072
Næringsbygg etc. >15.000 m3/år 30 30 108

Se også forskrift vann- og avløpsgebyr for Meløy kommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Tjenestebeskrivelser