Kommunedelplan for Engenbreen

Utsikt fra Braset mot Engenbreen. Foto: Trond Skoglund. Utsikt fra Braset mot Engenbreen. Foto: Trond Skoglund.

Kommunen varsler oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Engenbreen.

Planutvalget i Meløy kommune vedtok den 16. februar 2017 oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Engenbreen.

Det er laget et forslag til planprogram, som er lagt ut til offentlig høring i perioden 5. mai til 16. juni 2017.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen m.m. Etter at høringen av planprogrammet er over og alle innspill og kommentarer er vurdert, skal kommunestyret gjøre endelig vedtak og fastsette planprogrammet.

Deretter begynner arbeidet med forslag til plandokumentet for ny kommunedelplan for Engenbreen. Meløy kommune har gjort avtale med Asplan Viak AS i Tromsø om planarbeidet.

Har du synspunkter på planprogrammet eller innspill til planen? Send dem til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 16. juni 2017.

Forslag til planprogram kan du laste ned som pdf-fil nedenfor. Her kan du også laste ned gjeldende kommunedelplan for Engenbreen, som viser bruk og vern av arealene i områdene Holand, Holandsvika, Engen, Engenbreen, Fonndalen m.m. gjennom plankart og bestemmelser. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret i sak 155/13 den 19. desember 2013.

Kontaktpersoner: Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72 og Dagfinn Stavdal 75 71 05 75.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30