HØRING - endring av forskrift for vann- og avløpsgebyr

Illustrasjonsfoto

Vi ønsker å høre din mening i forbindelse med endring av forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Forskriften ble vedtatt av Meløy kommunestyre den 10. desember 2015, med virkning fra 1. januar 2016. Etter denne forskriften ble avgiftsregulativet omarbeidet. Det har i ettertid vært en svikt i inntektene for vann- og avløpssektoren. Kommunestyret har derfor i møte 1. juni 2017 åpnet for å endre forskriften og regulere gebyrsatsene inneværende år.

Det er i tillegg endring i rutinene for vannmålere. Dette er for å sikre kvaliteten på vannmålerne. Vi ønsker også å ha muligheten til å fjernavlese vannmålerne i fremtiden.

Endret forskrift fra 2. termin 2017
Endring av forskriften legges ut til høring i perioden 7. juni – 26. juli 2017, og vil bli behandlet av kommunestyret den 14. september. Endringen trer i kraft fra 2. termin 2017.

Her kan du lese Forskrift for vann- og avløpsgebyr, eller du kan få den ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 75 71 00 00

Kom med innspill innen 26. juli
Hvis du har innspill til endring av forskriften, sender du en skriftlig tilbakemelding til: postmottak@meloy.kommune.no eller til:
Meløy kommune, Plan og kommunalteknisk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Kontaktperson: Merethe Skille, tlf. 75 71 07 60.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30