Garasjeveien og Chr.Kiellandsvei i Glomfjord stenges i perioder pga arbeider på vannledning

Kart over berørt område

I forbindelse med arbeid på vannledning i Glomfjord vil Garasjeveien og Chr. Kiellandsvei bli stengt i perioder

Arbeidene starter opp torsdag den 6. juli og vil være ferdig før skolestart.

Stenging av veiene vil være periodevis, og vi skal legge til rette slik at ingen husstander blir uten veiforbindelse. Men det vil i perioder bli endel omkjøringer. All omkjøring blir skiltet.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30