Kommuneplanens handlingsdel

Formannskapet har vedtatt at et forslag til kommuneplanens handlingsdel blir gjort offentlig i 30 dager.

Formannskapet vedtok i sak 29/17 den 11. mai 2017 at et forslag til kommuneplanens handlingsdel blir gjort offentlig i 30 dager før kommunestyrets behandling 22. juni, og at kommunen skal innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale instanser og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen.

Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp strategiene i kommuneplanens samfunnsdel med tiltak i fireårsperioden 2018-2021. Tiltakene er prioritert innenfor hvert av de ni innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og skal være en del av grunnlaget for kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjett høsten 2017.

Nedenfor finner du forslag til kommuneplanens handlingsdel og formannskapets vedtak.

Vi ber om at eventuelle synspunkter sendes skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 9. juni 2017. 

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30