Høring - reguleringsplan EnSpire skole

Reguleringsplan for EnSpire skole på Neverdal. Reguleringsplan for EnSpire skole på Neverdal.

Reguleringsplan for EnSpire skole på Neverdal er ute på høring til 2. juni.

Har du synspunkter på den nye detaljreguleringsplanen for EnSpire skole på Neverdal? Send dine innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen fredag 2. juni 2017.

Beskrivelse av planen

Planen er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel og er utarbeidet av arkitekt Even Aursand, 8016 Bodø på oppdrag fra Neverdal EnSpire skole AS, 8149 Neverdal. Planen gjelder for eiendommene gnr. 49/90 på Neverdal. 

Regulert areal er på 7,85 dekar. Planen legger til rette for utbygging av skoleanlegg med veier og parkeringsareal.

Høringsperiode

Planutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for EnSpire skole ut på seks ukers høring i perioden fra 24. april til 2. juni 2017. Plandokumentene kan du laste ned nederst på denne siden eller få tilsendt ved å kontakte servicetorget på rådhuset, telefon 75 71 00 00.

Videre saksgang

Hvis du sender inn innspill og merknader til planen, vil du ikke motta noe eget svarbrev fra kommunen. Dine merknader vil bli gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken blir lagt fram for kommunestyret. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill og merknader er offentlige.

Melding om vedtatt plan vil bli annonsert i lokalavisene, og alle berørte får brev om vedtaket.

Kontaktperson i kommunen er Dagfinn Stavdal, tlf. 75 71 05 75.

Høringsdokumenter


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30