Kartlegging av overvann og kloakksystem i Aspdalen og Ørneshaugen

Kart over berørt område

Fredag den 14. juli skal kommunalteknisk foreta kartlegging av overvanns- og avløpssystemet i Aspdalen og Ørneshaugen

Arbeidene vil pågå i perioden kl. 09.00 til 15.00

Valgt metode for å kartlegge området er soya røyk, røyken kjøres inn i avløpssystemet med overtrykk, som sprer røyken til alle deler av nettet. Røyken vil komme ut i takrenner, stikkrenner og kummer som er tilkoplet spillvannsanlegget.

Det kan også komme røyk opp innvendig i boliger, dersom det ligger rør som er utett i grunnen under boligen, eller ved lekasje ellers på rørsystemet. Typisk vil være sluker og mansjetter rundt toalett.

Soya røyk er en ufarlig røyk som blandt annet benyttes i forbindelse med røykdykking. Dette medfører ingen helsefare for befolkningen om den kommer inn i boliger, og etterlater ingen lukt etter utlufting.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30