Kunngjøring utbyggingsavtaler

Utbyggingsområdet i Ørnes sentrum. Foto: Frank Holdal. Utbyggingsområdet i Ørnes sentrum. Foto: Frank Holdal.

Kommunen varsler forhandlinger om to utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtale med forhandlinger - nytt kjøpesenter i Ørnes sentrum

I samsvar med plan og bygningslovens § 17-4 har kommunestyret i sak 16/17 den 23. mars 2017 bestemt  at kommunen skal gjennomføre forhandlinger om en utbyggingsavtale for utbyggingen av «kjøpesenter» i Ørnes sentrum.

Tiltakshaver og forhandlingspartner for utbyggingen er Meløygruppen AS, Chr. Tidemannsvei 209, 8150 Ørnes, med organisasjonsnummer 997 74 6317. Forhandlingen vil starte opp i slutten av april 2017, og forslag til utbyggingsavtale vil etter planen bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2017. Det er en forutsetning at utbyggingen av området ved planlagt kjøpesenter skal skje i samsvar med vedtatt reguleringsplan godkjent av kommunestyret den 23. juni 2016 i sak 59/16.

Dersom fremforhandlet avtale blir berørt av plan og bygningslovens § 17-3, andre og tredje ledd, vil avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Har du spørsmål om prosessen rundt utbyggingsavtalen? Ta kontakt med saksbehandler Dagfinn Stavdal på telefon 75 71 05 75.


Utbyggingsavtale med forhandlinger - Blåfjell boligfelt, Ørnes

I samsvar med plan og bygningslovens § 17-4 har kommunestyret i sak 99/16 den 8. desember 2016 bestemt  at kommunen skal gjennomføre forhandlinger om en utbyggingsavtale for utbyggingen av «Boligfeltet Blåfjell, Ørnes»

Tiltakshaver og forhandlingspartner for utbyggingen er Evonor DA, Kystveien 10, 8150 Ørnes, med organisasjonsnummer 996 316 246. Forhandlingen vil starte opp i løpet av mai 2017, og forslag til utbyggingsavtale vil bli sluttbehandlet av kommunestyret våren 2017.
Det er en forutsetning at utbyggingen av boligfeltet skal skje i samsvar med vedtatt reguleringsplan godkjent av kommunestyret den 23. juni 2016 i sak 59/16.

Dersom fremforhandlet avtale blir berørt av plan og bygningslovens § 17-3, andre og tredje ledd, vil avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Har du spørsmål om prosessen rundt utbyggingsavtalen? Ta kontakt med saksbehandler Dagfinn Stavdal på telefon 75 71 05 75.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30