Ny forskrift om gebyr for feiing ute på høring

Illustrasjonsfoto

Hva mener du om endring av forskrift for gebyr i forbindelse med feietjenestene?

På bakgrunn av ny forebyggende forskrift har Salten Brann IKS, som står for feiing og ettersyn i Meløy, bedt oss om å utarbeide ny lokal forskrift.

Forslag til nyforskrift ligger ute på høring fra 1. august til 4. september.

Grunnen for å endre forskriften 
Oppvarmingsbehov og fyringsmønster er endret over tid, sett i sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig. Statistisk sett er derfor fyring mindre aktuelt og ildstedene er tryggere. Nye rentbrennende ovner har kommet på markedet. Utviklingen har medført at det er langt færre branner som oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.

Pliktene til feiing og tilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i ordningen. Forebyggende forskrift § 17 beskriver nærmere om når feiing og tilsyn skal gjennomføres.

“Ved behov” – risikovurdering
Det er feieren som vurderer og tar en beslutning om behovet for feiing og boligtilsyn for det aktuelle byggverket. Hyppigheten vurderes opp til hvert 6. år for de fyringsanlegg som har normalt fyringsmønster. Eksempler på vurderingskriterier for risiko er byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.

Endring av avgift
Det er sannsynlig at satsene for feiing må endres/differensieres. Eventuelle nye gebyrsatser fastsettes etter at Salten Brann har ferdigstildt sitt arbeid med kriteriene for feiertjenesten. Sannsynligvis er dette arbeidet ferdig i løpet av 2017, og satsene for 2018 blir endret.

Forslag til ny forskrift  

Har du synspunkter på endring av forskriften, så ber vi deg sende dem til Meløy kommune innen 4. september 2017.

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30