Økte satser for kommunale avgifter

Betaler du avgift etter målt forbruk?

Fra 1. januar har satsene for vann- og avløpsavgift økt med 30 %.

Det er flere grunner til denne økningen
Meløy kommune har i mange år hatt lave kommunale avgifter for vann og avløp i forhold til landsgjennomsnittet. Det skyldes at utgiftene til drift av disse tjenestene ikke har vært så store. De siste to årene har derimot utgiftene blitt høyere på grunn av økt aktivitet som følge av nye hovedplaner. Da både vann og avløp er selvkostområder, medfører dette økte avgifter.

Omlegging av avgiften
En annen faktor som gjør at enkelte abonnenter fikk høyere avgifter i 2016, var omlegging av avgiften. Fra 1. januar 2016 trådet ny forskrift i kraft. Nå er både vann- og avløpsavgiften todelt; et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er likt for alle husstander, mens forbruksgebyret varierer utfra vannforbruket. For dem som ikke har vannmåler, beregnes forbruket utfra bruksarealet (BRA) på boligen.

Priseksempel for en bolig uten vannmåler
Omregningsfaktoren fra kvadratmeter (m2) til kubikk (m3) er 1,2.
Det vil si at for en bolig som har BRA på 150 m2 vil grunnlaget for forbruksgebyret være 180 m3.

 2017 Grunnlag  Sats    Sum
Abonnement vann 1 stk 1004,00 1.004,00
Abonnement avløp 1 stk 797,00 797,00
Forbruk vann 180 m3 17,03 3.114,00
Forbruk avløp 180 m3 18,80 3.384,00
Sum  inkl. mva.   8.299,40

Den nye forskriften medfører at abonnenter som har store aeraler betaler høyere avgift enn dem som har små arealer, dersom det ikke er installert vannmåler.

Installere vannmåler?
Har du en stor bolig og lite vannforbruk, vil det sannsynligvis lønne seg å installere vannmåler. For dem som har vannmåler vil forbruksgebyret bli fakturert etterskuddsvis, med faktisk forbruk som grunnlag. Dette betyr at avgiften vil variere.

Her kan du lese mer om Mattilsynets beregninger av vannforbruk.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30