Salg av kommunal eiendom

Ortofoto over Ørnes med gårdsnummer 62 bruksnummer 101. Ortofoto over Ørnes med gårdsnummer 62 bruksnummer 101.

Meløy kommune legger eiendom sentralt i Ørnes sentrum ut for salg.

Meløy formannskap vedtok i møte den 9. mars 2017, sak 19/17, å legge eiendommen gårdsnummer 62 bruksnummer 101 ut for salg.

Eiendommen ligger sentralt i Ørnes sentrum, vest for fylkesvei 17, mellom utløpet av Mosvoldelva og nordover til Felleskjøpets kai på gårdsnummer 62 bruksnummer 65 og 66.

Eiendommen er cirka 6,3 dekar og består av sjøarealer. Den er i kommunedelplan for Ørnes avsatt til arealformålet forretning, kontor og industri. Området er betegnet som IN302.

I kommunedelplanen er det stilt krav om at reguleringsplan må utarbeides før området kan tas i bruk.

Det er foretatt grunnundersøkelser på deler av dette området. Disse kostnadene kommer i tillegg til grunnkjøpet sammen med andre omkostninger med eiendomsoverdragelsen.

Kjøper av eiendommen må ta kostnadene med å forelenge kulvert som tar vannet fra Mosvoldelva fra fylkesvei 17 og vestover. Kjøper må også foreta grunnundersøkelser på de resterende deler av eiendommen.

Eiendommer er ifølge matrikkelbrev, tinglyst 28. juni 2013, på 6, 295 m2.

Tilbudsfrist er 12. mai 2017 kl. 12.00.

Tilbyder må levere tilbudet i lukket konvolutt med påskrift «62/101».

Adresse for tilbudslevering er Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Kontaktperson er Frank Holdal, telefon 75 71 05 77, e-post frank.holdal@meloy.kommune.no


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30