Trafikksikkerhetsmidler

Du kan nå søke trafikksikkerhetsmidler. Fristen er 1. mai.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

For 2017 er det satt av åtte millioner kroner til ordningen, noe som er en dobling av tilskuddsbeløpet fra i fjor.

Søknadsfristen er 1.mai.

Her finner du mer informasjon om ordningen, tildelingskriterier og hvordan du kan søke.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid plan- og utviklingsavdelingen
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30