Kontakt oss om dine planer

Vi hører gjerne fra deg. Foto: Connie Slettan Olsen

Går du med planer og trenger hjelp til å få dem realisert?

Vi i Plan og kommunalteknikk ønsker å være en god tilrettelegger for innbyggere og næringsliv. Har du et tiltak du skal gjennomføre og trenger mer informasjon om en mulig søknadsprosess hos oss, må du gjerne ta kontakt for en forhåndssamtale.  Vi kan tilby et forhåndsmøte eller en forhåndssamtale om de fleste tema du måtte lure på. 

Forhåndsmøte
En forhåndssamtale eller forhåndsmøte er ment å være et godt hjelpemiddel for å få drøftet alle forhold næringsliv eller innbyggere måtte lure på i forkant av at en større planoppgave eller søknadsprosess blir igangsatt. 

Ta kontakt
Hvis ditt tiltak berører et større areal som kan være båndlagt til bestemte formål, er dette prosesser som kan ta noe tid. Da er det særlig viktig at du kontakter oss i god tid i forveien. 

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om du har prosjekter eller andre tiltak du ønsker en samtale om. Det kan du gjøre ved å:

  • sende mail til postmottak@meloy.kommune.no
  • ringe 75 71 00 00
  • sende brev til Meløy kommune v/Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Vi hører gjerne fra deg.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30