Du er her: Forside / NAV Meløy

NAV Meløy

Gammelveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Vår hovedoppgave er å hjelpe den enkelte med arbeid, økonomi og velferdsspørsmål gjennom ulike tiltak og stønader. Vår tjeneste er todelt, med kommunale og statlige oppgaver.

  Kommunale tjenester 

  Informasjon om ekstra juleutbetaling

  Det er fremmet et forslag i Stortinget om en ekstrautbetaling til sosialhjelpsmottakere i forbindelse med julen. Saken skal behandles av Stortinget den 21. desember.

  Ekstra utbetaling på 1000 kroner gjelder for sosialhjelpsmottakere som har fått og som vil kunne få vedtak, som gjelder i perioden 1.-31. desember 2022, samt alle barn under 18 år i denne husstanden.

  Meløy kommune har besluttet at NAV-kontoret skal sørge for at sosialhjelpsmottakere som skal ha denne tilleggsutbetalingen, får den så raskt som mulig. Vi må også informere om at det, på grunn av stor saksmengde, dessverre ikke kan forventes at alle får utbetaling av tillegget i løpet av desember. Personer som har krav på tillegget og ikke får det utbetalt i desember, vil få pengene inn på konto i løpet av januar 2023.

   

  ---

   

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Økonomisk sosialhjelp

  Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

  Det er NAV Meløy som behandler din søknad om sosialhjelp.

  Søk økonomisk sosialhjelp

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf- fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut skjema, finner du det også ved hovedinngangen i 2 etasje ved NAV-kontoret på Ørnes. 

  Vi oppfordrer søkere som må sende søknad på papir om å lese informasjonen om økonomisk sosialhjelp på nav.no, spesielt om hvilke krav som stilles i forhold til dokumentasjon.

  Kvalifiseringsprogrammet

  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud der du kan få den støtten du trenger for å finne din plass i arbeidslivet. Målet med programmet er at du skal komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid og skal inneholde utdanning/opplæring og andre aktiviteter som fremmer dine muligheter i arbeidslivet.

  For at kvalifiseringsprogrammet skal være aktuelt for deg må du være i yrkesaktiv alder. Du må ha nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrenset økonomisk støtte til livsopphold etter folketrygd- og/eller arbeidsmarkedsloven. Du må også ha lovlig opphold og fast bopel i Norge.

  Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å avklare om du har rett til å delta i et Kvalifiseringsprogram.

  Opplysning, råd og veiledning

  Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon, eller om du mottar andre tjenester fra NAV.


  Ungdomsteamet

  Vårt ungdomsteam følger opp de fleste unge mellom 18-30 år. Vi er de første du møter når du henvender deg til NAV. Dersom du ikke skal følges opp av oss, vil vi alltid henvise deg til rett veileder.

  Vi kartlegger din situasjon og lager en plan sammen med deg. I tillegg veileder vi om økonomi og andre rettigheter du kan ha.

  Vårt mål er å hjelpe ungdom ut i jobb, utdanning eller annen aktivitet.

  Telefon: 401 05 665 eller 458 67 181. Send SMS så kontakter vi deg så snart vi kan.

  Her finner du mer informasjon om det å være ung i NAV.


  Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

  Søknadsskjema

  Midlertidig botilbud

  NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du kommer i en akutt situasjon hvor du ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

   

  Ring kontaktsenteret 55 55 33 33 for å komme i kontakt med NAV Meløy 

  Søknadsskjema

  Fast botilbud

  Dersom du har behov for et mer fast botilbud, kan du kontakte Meløy kommunes eiendomsavdeling.

  Kontaktinformasjon til eiendomsavdelingen

  Besøks- og postadresse: 
  Meløy kommune, eiendomsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  Telefon: 75 71 00 00
  E-post: postmottak@meloy.kommune.no

  Søk om bolig

  Startlån

  Hvis du ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, kan du søke om startlån og tilskudd fra Husbanken. Det er NAV Meløy som behandler søknaden.

  Søk startlån

  Bostøtte

  Hva er bostøtte?

  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

  Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

  Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

  NAV Meløy, sentralbord 55 55 33 33
  Besøksadresse: Gammelveien 9, 8150 Ørnes
  Postadresse: Postboks 213, 8151 Ørnes

  Sjekk om du kan få bostøtte

  På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

  Hvem kan få bostøtte? (husbanken.no) 

  Slik søker du bostøtte

  Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

  Slik søker du bostøtte

  Meld fra om endringer

  Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

  Meld fra om endringer

  Klage på vedtak om bostøtte

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

  Slik klager du på vedtak

  Mer informasjon

  Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til Nav Meløy for å få hjelp og veiledning.

  Regelverk

  Lov om bostøtte

  Forskrift om bustøtte 

   

  Andre tilskuddsordninger fra Husbanken

  Her finner du en oversikt over Husbankens tilskuddsordninger.

  Søknadsskjema

  Dette skjemaet kan du bruke for å søke våre kommunale tjenester i NAV Meløy. Skjemaet finner du også under oversikten over de ulike kommunale tjenestene lenger opp på siden.

  Søknadsskjema

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf-fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, ligger det skjema ved hovedinngangen i 2. etg ved NAV-kontoret.

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Gammelveien 9, 8150 Ørnes
  Postadresse: Postboks 213, 8151 Ørnes

  Telefon NAV kundesenter: 5555 3333 
  Rekrutteringstelefon for arbeidsgivere i Sør-Salten: 400 17 405
  NAV Arbeidsgivertelefon: 555 3336
  Ungdomsteamet: 401 05 665  og 458 67 181
  Heldøgns tjeneste: NAVs hjemmeside (nav.no er åpen hele døgnet for deg)
  NAV Pensjon: 5555 3334

   

  Åpningstider

  NAV Meløy er sommerstengt for publikumsmottak mandag 24. juli til fredag 28. juli (uke 30).
  Vi er som vanlig tilgjengelig gjennom kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33, og via din side/aktivitetsplan på nav.no

  Ordinære åpningstider for publikumsmottak, når du ikke har avtale:

  DagTidspunkt
  mandag    kl. 12.00 - 14.00
  onsdag kl. 12.00 - 14.00

  Dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med din veileder, ta kontakt via NAV kontaktsenter på 5555 3333, eller via din aktivitetsplan på nav.no dersom du har tilgang til dette. 

  Dersom du har behov for et fysisk møte, kan dette avtales direkte med din veileder. Vi ber imidlertid om at flest mulig møter og avklaringer gjennomføres digitalt. 

   

  Her finner du mer informasjon om de kontaktmulighetene som finnes: Kontakt oss - nav.no

  Statlige tjenester i NAV

  NAV hjemmeside finner du mer informasjon om ting NAV kan hjelpe deg med.

  • arbeid
  • helse og sykedom
  • famlie og barn
  • pensjon
  • sosiale tjenester og veiledning
  • hjelpemidler og tilrettelegging
  Ungdomsteamet

  Vårt ungdomsteam følger opp de fleste unge mellom 18-30 år. Vi er de første du møter når du henvender deg til NAV. Dersom du ikke skal følges opp av oss, vil vi alltid henvise deg til rett veileder.

  Vi kartlegger din situasjon og lager en plan sammen med deg. I tillegg veileder vi om økonomi og andre rettigheter du kan ha.

  Vårt mål er å hjelpe ungdom ut i jobb, utdanning eller annen aktivitet.

  Telefon: 401 05 665 eller 458 67 181. Send SMS så kontakter vi deg så snart vi kan. 

  Våre samarbeidspartnere

  Her finner du en oversikt over noen av våre samarbeidpartnere.

   

  NAV Meløy

  Besøksadresse:

  Gammelveien 9
  8150 Ørnes
  Sist endret: 03.07.2023