Du er her: Forside / Høringer

Høringer og offentlig ettersyn

Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du arealplaner og temaplaner som Meløy kommune har lagt ut på høring.

  Planer til høring/offentlig ettersyn

  • Reguleringsplan Spildra - Spildervika 

  Reguleringsplan for Spildra-Spildervika er ute på høring i perioden 1. juli til 28. august 2020. Formålet med planarbeidet er å utbedre de trafikale systemene i Spildra og Spildervika med mål om å forbedre trafikksikkerheten.

  Høringsdokumentene finner du i servicetorget på Meløy rådhus og i kommunens planarkiv på internett, Ta kontakt med servicetorget på tlf. 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt med post eller e-post.

  Har du synspunkter på reguleringsplanen kan du sende dem skriftlig til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postmottak@meloy.kommune.no innen 28. august 2020.

  Høringsdokumentene finner du her

  • Oppstart av arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

  Meløy kommune igangsetter et arbeid med revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det er utarbeidet et planprogram som gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister m.m.

  Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13. mai til 24. juni 2020. 

  Har du merknader til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, kan du sende det skriftlig til postmottak@meloy.kommune.no eller til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes innen 24. juni 2020.

  Kontaktperson er Grete H. Stenersen, tlf. 75 71 00 00.

   

  Planprogrammet finner du her

  Hva er en høring?

  Når et planforslag blir lagt ut på høring, skal kommunen sende planforslaget til alle som blir berørt av dette. Det kan være statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner. Om disse ønsker å uttale seg, må de gjøre det innen en fastsatt frist.

  Hva er offentlig ettersyn?

  Når kommunen legger et forslag ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at alle kan sette seg inn i det. 

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål til planforslaget, høringsprosessen eller annet som gjelder planer lagt ut for offentlig høring/ettersyn?

  Kontakt saksbehandler Trond Skoglund på følgende måter:

  • telefon: 75 71 05 72
  • post: Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Send e-post

  Sist endret: 01.07.2020