Du er her: Forside / Meløy Utvikling KF

Meløy Utvikling KF

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy Utvikling KF yter tjenester overfor næringslivet og etablerere i Meløy.

  Rådgivning

  Meløy Utvikling KF tilbyr tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling.

  Vi har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og kan være din støttespiller gjennom prosessen. Her er noe av det vi kan tilby:

  • veiledning i etablererfasen
  • veiledning i videre utvikling av bedriften
  • mentor/coaching
  • forretningsutvikling
  • utvikle bedriftsnettverk/klynger
  • koble mot utviklingsprogram/nettverk
  • koble inn FoU
  • finansiering
  • formidle industrilokaler/næringsareal

  Vi er Meløy kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling, og inngår i kommunens tjenestetilbud til bedrifter og gründere.

  Strategisk næringsplan

  "Strategisk næringsplan 2019 - 2022 - med perspektiver mot 2030" definerer ambisjoner og strategier for hvordan Meløy kommune ønsker å satse og legge til rette for at lokalt næringsliv skal få gode forutsetninger for videre vekst og utvikling.

  Gjennom arbeidet med planen er det fremkommet både optimisme og muligheter for å utvikle eksisterende og nytt næringsliv innen områder hvor Meløy har naturlige fortrinn. Ambisjonen er at Meløy skal ta tydelig posisjon innen bærekraftig nærings utvikling, spesielt i bransjer som industri, sjømat - og opplevelsesnæringen.

  Strategisk næringsplan ble vedatt av kommunestyret 13. desember 2018.

  Les strategisk næringsplan her.

  Omstillingsprogrammet

  Meløy kommune gjennomfører i perioden 2012 – 2018 et omstillingsprogram, som skal bidra til at det blir skapt nye arbeidsplasser i Meløy. Meløy Utvikling KF administrerer dette programmet.

  Bakgrunn

  I mars 2012 besluttet solcelleprodusenten REC å legge ned all produksjon i Meløy. Nedleggelsen berørte direkte 650 arbeidsplasser i Meløy, eller 20 prosent av alle arbeidsplasser i kommunen. Det gjorde det nødvendig å starte et omstillingsprogram med mål om å redusere skadevirkningene og erstatte tapte arbeidsplasser. En prosjektgruppe, senere styre, fikk ansvaret for omstillingsprogrammet. Meløy Utvikling KF ble etablert for å administrere programmet.

  I revidert statsbudsjett 2012 fikk Meløy kommune bevilget 50 millioner kroner til omstillingsarbeidet. I tillegg har Nordland fylkeskommune og Meløy kommune bevilget 25 millioner kroner hver til dette arbeidet.


  Omstillingsstyret

  Omstillingsstyret består av:

  • ordfører Sigurd Stormo, Ørnes
  • Kristine Haukalid, Glomfjord
  • Tor-Arne Gransjøen, Halsa
  • Liv Toril Pettersen, Ørnes
  • Rolf Birger Nilsen, Halsa
  Omstillingsstyrets møtekalender
  • 17. januar 2018, Glomfjord industripark
  • 28. februar 2018, Glomfjord industripark
  • 25. april 2018, Glomfjord industripark 
  • 6. juni 2018, Glomfjord industripark 
  • 19. september 2018, Glomfjord industripark
  • 28. november 2018, Glomfjord industripark
  • 20. mars 2019, Glomfjord industripark
  Planer

  Det er utarbeidet følgende planer for omstillingsprogrammet:

  Det er i tillegg utarbeidet en egen reiselivsstrategi for Meløy kommune.

  Årsmeldinger

  Her kan du lese årsrapportene for omstillingsprogrammet i Meløy:

   Sakslister og protokoller for 2018
  Sakslister og protokoller for 2018
  SakslisterProtokoller
  17. januar     17. januar
  5. mars (flyttet fra 28. februar)        5. mars
  25. april 25. april
  6. juni 6. juni
  19. september 19. september
  28. november 28. november
  Sakslister og protokoller for 2017
  Sakslister og protokoller for 2017
  SakslisterProtokoller
  18. januar 18. januar
  22. februar 22. februar
  5. april 5. april
  6. juni 6. juni
  6. september 6. september
    29. september
  18. oktober 18. oktober
  22. november    22. november
  1. desember 1. desember
  Sakslister og protokoller for 2016
  Sakslister og protokoller for 2016
  SakslisterProtokoller
  21. januar 21. januar
  24. februar 24. februar
  6. april 6. april
  25. mai 25. mai
  7. september 7. september
  19. oktober 19. oktober
  30. november 30. november
  Sakslister og protokoller for 2015
  Sakslister og protokoller for 2015
  SakslisterProtokoller
  11. februar 11. februar
  8. april 8. april
  13. mai 13. mai
  2. september    2. september
  12. oktober 12. oktober
  2. desember 2. desember
  Sakslister og protokoller for 2014
  Sakslister og protokoller for 2014
  SakslisterProtokoller
  30. januar 30. januar
  5. mars 5. mars
  9. april 9. april
  21. mai 21. mai
  25. juni 25. juni
  29. august 29. august
  1. oktober 1. oktober
  4. desember 4. desember
  Sakslister og protokoller for 2013 
  Sakslister og protokoller for 2013
  SakslisterProtokoller
  29. januar 29. januar
  20. februar 20. februar
  3. april 3. april
  15. mai 15. mai
  19. juni 19. juni
  20. august 20. august
  24. september     24. september
  28. oktober 28. oktober
  4. desember     4. desember
  Sakslister og protokoller for 2012
  Sakslister og protokoller for 2012
  SakslisterProtokoller
  27. juni     27. juni
    5. juli
  29. august  29. august
  3. oktober  3. oktober
  14. november  14. november
  12. desember     12. desember

  Søke etablererstipend

  Omstillingsstyret i Meløy ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i Meløy kommune. Det er opprettet seks stipend á 40.000 kroner per år. Vi behandler søknadene fortløpende. Bedriftens forretningsidé og behovet for stipendet blir vurdert

  Hvem kan søke?
  • Du som ha en nyetablert bedrift og planlegger å leve av inntektene fra denne.
  • Du som har investert egne midler og tid på planleggingen av bedriften.
  • Du som har en plan for oppstart av driften og trenger penger for å realisere den.
  Hvordan søke?

  Søknadsskjema

  Søknadsskjema sender du til: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller på e-post til post@mu.meloy.kommune.no

  Nyttige lenker

  Søke støtte til fiskefartøy og fiskekvoter

  Stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter skal stimulere til opprettholdelse/fornyelse av fiskeflåten og kjøp av fiskekvote i Meløy kommune. Ordningen gjelder for fiskere på blad B:

  • bygging av nye fartøy
  • kjøp av gode, brukte fartøy
  • kjøp av kvoter/fiskerettigheter

  Det ytes ikke stønadslån til kjøp av redskaper.

  Hvordan søke?

  Send søknaden til:

  Søknaden vil bli behandlet i omstillingsstyret.

  Regelverk

  Les mer om reglene i "Regelverket for stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy" 

  Informasjon til innbyggere

  Å nå ut med informasjon om omstillingsarbeidet er en prioritert oppgave for Meløy Utvikling KF. Ulike informasjonskanaler har vært brukt i arbeidet med å nå ut med informasjon.

  Nedenfor finner du en oversikt over utgivelser fordelt på år. Dette kommer i tillegg til egne nyhetssaker på kommunens hjemmeside,  Meløy Utviklings Facebook-side pressemeldinger og pressedekning.

  Informasjon i 2018

  Informasjon om omstillingsarbeidet i Meløy blir i 2018 utgitt som en del av informasjonsavisen Ny Næring.

  Informasjon 2017

  Informasjon om omstillingsarbeidet i Meløy blir i 2017 utgitt som en del av informasjonsavisen Ny Næring.

  Informasjon 2016

  I starten av 2016 ga Meløy Utvikling ut sin egen informasjonsavis KraftTAK og distribuerte den ut til alle husstander i Meløy. Fra september ble denne informasonen utgitt som en del av informasjonsavisen Ny Næring. 

  Informasjon 2015

  I 2015 ble informasjon om omstillingsarbeidet distribuert til alle husstander i Meløy via Meløy Utviklings egen informasjonsavisen KraftTAK.

  Informasjon 2014

  I 2014 ble informasjon om omstillingsarbeidet distribuert til alle husstander i Meløy via Meløy Utviklings egen informasjonsavisen KraftTAK.

  Informasjon 2013

  I 2013 utga Meløy Utvikling en informasjonsbrosjyre om omstillingsprogrammet. Denne ble distribusert til alle husstander i Meløy. I tillegg hadde ordfører Per Swensen en fast spalte i månedsmagasinet Mitt Meløy:

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål til hvordan du skal fylle søknaden? Da kan vi i Meløy Utvikling KF hjelpe deg. Ta kontakt på:

  • e-post: post@mu.meloy.kommune.no
  • besøksadresse: Meløy Utvikling KF, Ørnesveien 3 (Glomfjord Industripark, Kompetansehuset), 8160 Glomfjord
  • postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  • telefon: 75 71 99 00
  Meløy Utvikling KF

  Besøksadresse:

  Ørnesveien 3
  8160 Glomfjord
  Sist endret: 13.12.2018