Du er her: Forside / Valg 2021

Valg 2021

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021

  Stortingsvalg 2021

  Meløy kommune gjennomfører endags valgting mandag 13. september 2021. 

  Sametingsvalg 2021

  For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

  Kommuner som har færre enn 30 manntallsførte gjennomfører kun forhåndsstemmegivning ved Sametingsvalget. Det er ikke mulig å stemme på valgdagen for velgere bosatt i disse kommunene.

  Meløy har færre enn 30 manntallsførte i sametingets valgmanntall.

  Les mer på sametinget.no

  Har du stemmerett?

  Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskravet. 

  Står du oppført i manntallet?

  Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

  Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen de er folkeregistrert som bosatt per 30. juni i valgåret. 

  Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. 

  Hva om jeg bor i utlandet?

  Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

  Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

  Slik søker du om å bli innført i manntallet

  Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

  Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

  Manntall lagt ut til offentlig ettersyn

  Manntallene for Meløy blir lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetoget ved Meløy rådhus fra mandag 5. juli.  

  Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. Manntallene ligger ute til og med valgdagen mandag 13. september. 

  Ønsker du å sjekke egne opplysninger, kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 75 71 00 00, eller komme innom i åpningstiden. 

  Servicetorget har åpent alle hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

  Legitimasjon og valgkort

  Når du skal avgi din stemme må du ha med gyldig legitimasjon.

  Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

  Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde. 

  Ved Stortingsvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. 

  Du trenger ikke å ta med valgkortet for å stemme, men det går raskere å stemme hvis du har det med. 

  Her leser du mer om digitale valgkort.

  Tidligstemmegivning fra 1. juli

  Fra 1. juli kan du avgi din stemme til stortings- og sametingsvalget.

  Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du henvende deg til Servicetorget, Meløy rådhus for å avtale tidligstemmegiving. 

  Husk å ta med gyldig legitimasjon og valgkort.

  Legitimasjon må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. 

  Om legitimasjon (valg.no)

  Forhåndsstemmegivning fra 10. august

  Fra 10. august og fram til 10. september kan du avgi din forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021.

  • Servicetorget, Meløy rådhus
   Hverdager i perioden 10. august til og med 10. september
   Åpningstid: 08.00 - 15.30

  Merk at Servicetorget vil ha åpent for forhåndsstemming også:

  • lørdag 4. september kl. 10.00-14.00


  I tillegg kan du forhåndsstemme på følgende steder: 

  • Råkk Huset, Ågskardet
   25. august kl. 10.00 - 14.00

  • Halsa Samfunnshus, Halsa
   25. august kl. 15.00 - 18.00

  • Nordtun HelseRehab, Engavågen
   26. august kl.10.00 - 14.00
   3. september kl. 10.00 - 14.00

  • Vakta Glomfjord Industripark:
   27. august kl. 10.00 - 14.00
   7. september kl. 10.00 - 14.00

  • Glomfjord bolig- og omsorgssenter
   30. august kl. 10.00 - 12.00

  • Meløy videregående skole avdeling Glomfjord
   30. august kl. 13.00 - 15.00

  • Meløy helse- og velferdssenter, Ørnes
   31. august kl. 10.00 - 13.00

  • Vall sykehjem
   1. september kl. 11.00 - 13.00

  • Støtt brygge
   2. september kl. 11.00 - 14.00

  • Servicetorget, Meløy rådhus
   4. september kl. 10.00-14.00

  • Meløy videregående skole avdeling Ørnes
   6. september kl. 11.00 - 13.00

  Stemme hjemme?

  Syke og uføre, eller personer som sitter i karantene/isolasjon grunnet covid-19, og av den grunn ikke kan stemme på selve valgdagen, kan avtale med valgsekretariatet om å stemme hjemme.

  Ta kontakt med formannskapssekretær Linda-Johanne Marken Strøm for å søke om hjemmestemmegivning.  

  Epost:postmottak@meloy.kommune.no

  Telefon: 958 76 318

  Det vil være mulig å stemme hjemme fra 7. september  til og med valgdagen 13. september. Nærmere avtale om tid og sted vil bli gjort med hver enkelt søker. 

  Fristen for å søke om hjemmestemmegivning er 13. september kl. 10.00. 

  Stemme i utlandet

  Stemme i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen?

  Lenke til valg.no

  Stemmelokaler i Meløy

  Her kan du avlegge din stemme på valgdagen 13. september

  • Bolga: Bolga Oppvekstsenter kl. 14.00-19.00
  • Engavågen/Grønøy /Åmøy: Enga skole  kl.10.00-19.00
  • Glomfjord: Meløy kulturhus kl. 10.00-19.00
  • Halsa/Holandsfjord/Ågskardet: Halsa Samfunnshus kl. 10.00-19.00
  • Neverdal: Neverdal Samfunnshall kl. 10.00-19.00
  • Reipå: Reipå skole, gymsal kl. 10.00-19.00
  • Ørnes/Mesøy/Støtt: Kulturfabrikken Meløy, Ørnes kl. 10.00-19.00
  • Meløy: Meløy Oppvekstsenter, gymsal kl. 14.00-19.00

  Digitalt valgkort

  Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge et valgkort. Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. 

  Les mer om det digitale valgkortet her

  Valgstyret

  Valgstyret har ansvar for forberedelser og gjennomføring av valg i kommunen. 

  Formannskapet i Meløy er oppnevnt som valgstyre i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021. Ordfører Sigurd Stormo er leder av valgstyret. Nestleder er varaordfører Mette Bjørnvik. 

  Mer informasjon
  Ytterligere informasjon om valget finner du til venstre på denne siden, eller ved å gå inn på www.valg.no

  Valgresultat

  Lenke til valgresultat.no

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om valget, kan du kontakte formannskapssekretær Linda-Johanne Marken Strøm eller ordfører og leder av valgstyret, Sigurd Stormo.

  Om stortings- og sametingsvalget 2021

  På valg.no finner du mer informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021 

  Sist endret: 09.09.2021