Du er her: Forside / Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Valgdagen og valgstyret

  Valgdagen
  Meløy kommune gjennomfører endags valgting mandag 9. september 2019. 

  Valgstyret
  Meløy formannskap er oppnevnt som valgstyre i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Sigurd Stormo er leder av valgstyret.

  Listeforslag

  Politiske partier i Meløy skal innen 1. april kl. 12.00 levere sine listeforslag til valgsekretariatet. Listeforslagene vil bli lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside og i servicetorget.

  I listeforslagene fremkommer hvem som er aktuelle som medlemmer i kommunestyret. Innen 1. juni skal valgstyret ha godkjent valglistene.

  Hvem har stemmerett?

  Hvem kan stemme?

  For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  1. være norsk statsborger,
  2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. ikke ha mistet stemmeretten, og
  4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

  Unntak ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

  Manntall
  For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

  Kontaktinformasjon

  Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om valget på denne siden. Du kan også finne ytterligere informasjon om valget på valgportalen.

  Har du spørsmål om valget, kan du kontakte

  • formannskapssekretær Linda-Johanne Marken Strøm
   telefon 75 71 05 09
   send e-post
  • ordfører og leder av valgstyret Sigurd Stormo
   telefon 75 71 07 00
   send e-post
  Sist endret: 25.01.2019