Du er her: Forside / Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Valgdagen og valgstyret

  Valgdagen
  Meløy kommune gjennomfører endags valgting mandag 9. september 2019. 

  Valgstyret
  Meløy formannskap er oppnevnt som valgstyre i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Sigurd Stormo er leder av valgstyret.

  Listeforslag

  Politiske partier i Meløy skal innen 1. april kl. 12.00 levere sine listeforslag til valgsekretariatet. Listeforslagene vil bli lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside og i servicetorget.

  I listeforslagene fremkommer hvem som er aktuelle som medlemmer i kommunestyret. Innen 1. juni skal valgstyret ha godkjent valglistene.

  Hvem kan stemme?

  For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  1. være norsk statsborger,
  2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  3. ikke ha mistet stemmeretten, og
  4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

  Unntak ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

  Manntall
  For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

  Må du stemme tidlig?

  Fra 1. juli kan du avgi din stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

  Har du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen?. I perioden 1. juli til og med 9. august har du anledning å avgi din stemme på rådhuset i servicetorgets åpningstid kl. 08.00-15.30.

   

  Ta kontakt dersom du har spørsmål om tidligstemmegiving:

  Husk å ta med gyldig legitimasjon og tilsendt valgkort når du skal avgi stemme.

  Forhåndsstemmegiving

  Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal forhåndsstemmegiving foregå på følgende steder:

  Rådhuset, servicetorget, Ørnes

  • 12. august - 06. september: mandag til fredag kl. 08.00-15.30
  • lørdag 31. august kl. 10.00-14.00


  Vakta, Glomfjord Industripark

  • tirsdag 27. august kl. 11.00-13.00.
  • tirsdag 03. september kl. 11.00-13.00


  Nordtun Helserehab, Engavågen

  • mandag 26. august kl. 10.00-13.00
  • mandag 02. september kl. 10.00-13.00


  Rock Kafe, Ågskardet

  • fredag 30. august kl. 10.00-14.00


  Støtt brygge, Støtt

  • onsdag 04. september kl. 11.30-14.00


  Ørnes omsorgssenter, Ørnes

  • torsdag 29. august kl. 10.00-13.00


  Vall omsorgssenter, Engavågen

  • tirsdag 03. september kl. 10.00-13.00


  Glomfjord bolig- og omsorgssenter, Glomfjord

  • onsdag 28. august kl. 11.00-13.00

   

  Stemme hjemme?

  Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke dersom du oppholder deg på en institusjon der det blir arrangert forhåndsstemmegiving.

  Hjemmestemming gjennomføres etter avtale onsdag 04. september og torsdag 05. september. 

  I søknaden må du oppgi:

  • fullt navn
  • fødselsdato og -år
  • hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget
  • telefonnummer som vi kan nå deg på.

  Frist for søknad er 03. september kl. 12.00.

  Ta kontakt med Meløy kommune dersom du har spøsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme. 

  Telefon: 75 71 00 00
  Epost: postmottak@meloy.kommune.no  Valgstyreet har godkjent følgende lister til kommunestyrevalget 2019:

   

  Arbeiderpartiet

  Fremskrittspartiet

  Høyre

  Kristelig Folkeparti

  Miljøpartiet De Grønne

  Senterpartiet

  Sosialistisk Venstreparti

  Venstre

   

  Godkjente valglister er nå lagt ut på servicetorget, Meløy kommune.
  (Klikk på partinavnet for å åpne valglistene)

  Kontaktinformasjon

  Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om valget på denne siden. Du kan også finne ytterligere informasjon om valget på valgportalen.

  Har du spørsmål om valget, kan du kontakte

  • formannskapssekretær Linda-Johanne Marken Strøm
   telefon 75 71 05 09
   send e-post
  • ordfører og leder av valgstyret Sigurd Stormo
   telefon 75 71 07 00
   send e-post
  Sist endret: 14.05.2019