Du er her: Forside / Ledige stillinger INTERNE / Assisterende rådmann 19/388

Assisterende rådmann 19/388

Innhold

  Virksomhet: Fellestjenester
  Arbeidssted: Sentraladministrasjon
  Stillingsprosent: 100 % engasjement 01.04.2019 - 31.03.2020
  Søknadsfrist: 22.03.2019

  Om stillingen

  Utviklingsorientert – Gjennomføringskraft – Relasjonsbygger

  • Utviklingsorientert –evne til analytisk, helhetlig og strategisk tilnærming og samtidig en iboende nysgjerrighet og motivasjon for endringer
  • Gjennomføringskraft –evne til å gjennomføre beslutninger, å skape engasjement og sørge for god medvirkning for å nå mål
  • Relasjonsbygger –evne til å bygge lag og skape gode relasjoner mellom mennesker med ulike faglige perspektiver og styrke omdømme både internt og eksternt.

  Internutlysningen som assisterende rådmann er et engasjement i en ny stilling i Meløy kommune. Erfaringene skal evalueres underveis og det skal vurderes fast ansettelse innen ett år. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og er rådmannens stedfortreder. Assisterende rådmann leder en rekke oppgaver som inngår i en ny organisatorisk enhet; Økonomi og fellestjenester.

  Arbeidsoppgaver

  • Være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten av strategisk ledergruppe i kommunen
  • Sammen med rådmannen og resten av ledelsen har assisterende rådmann ansvar for at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi. 
  • Være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjon for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger.
  • Særlig ansvar for å ta initiativ og legge til rette for tverrfaglig samskaping, samhandling og samarbeid mellom tjenesteområdene til beste for kommunens innbyggere
  • Saksansvar for AMU og administrasjonsutvalg
  • Sammen med rådmann og politisk sekretariat sikre helhet i politiske saker til formannskap og kommunestyret
  • Inngå i beredskapsledelsen
  • Samarbeide innen særlig organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering med relevante kommuner, regionale og statlige aktører til beste for Meløy.
  • Være rådmannens stedfortreder etter avtale

  Kvalifikasjoner

  Kunnskap og ferdigheter som forventes:

  • God forståelse for lederskap, med tilstedeværelse og tydelig kommunikasjon
  • God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
  • Helhetsforståelse og evne til strategisk arbeid med erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
  • Erfaring fra tjenesteutvikling og nytenkning, gjerne med brukerinvolvering 
  • God økonomiforståelse, i kombinasjon med kunnskap om ressursforvaltning og sikrer gode budsjettprosesser, budsjettdisiplin og kontroll. 
  • God erfaring fra å koordinere kompetansemiljøer og arbeide på tvers for å hente ut ekstra gevinster
  • God forståelse for skjæringspunktet politikk og administrasjon.
  • God rolleforståelse og evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og faglige krav og forventinger
  • MBA, master eller lignende innen relevant fagområde

  Ledelsesforventinger og evner:

  • Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper.
  • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk
  • Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet
  • Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk
  • Evne til å begeistre og motivere
  • Relasjonsbygger
  • Resultatorientert, med evne til å forankre og finne gode løsninger for å nå både økonomiske, menneskelige og faglige mål

  Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet kommune og arbeidsplass med et engasjement for meløysamfunnet.

  Annet

  • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
  • Lønn etter avtale
  • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
  • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel. 

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål, kontakt rådmann Adelheid B. Kristiansen  tlf. 997 30 922
  E-post: adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no

  Søk

  Søk her

  Sist endret: 26.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?