Du er her: Forside / Ledige stillinger INTERNE / Avdelingsleder Kunnskap og inkludering 19/1483

Avdelingsleder Kunnskap og inkludering 19/1483, intern utlysning

Innhold

  Virksomhet: Samfunn, Kunnskap og inkludering
  Arbeidssted: Kunnskap og inkludering
  Stillingsprosent: 100 % fast stilling
  Søknadsfrist: 24.11.2019

  Om stillingen 

  Leder for  Kunnskap og inkludering skal være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten ledergruppen i Samfunn, og lede fagområdet iht. delegert myndighet fra kommunalsjef. 

  Sammen med kommunalsjef og resten av ledelsen har avdelingsleder ansvar for at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi.

  Du skal være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av avdelingen for å sikre fremtidsrettede og bærekraftige løsninger innen inkluderingsområdet, og være en drivkraft for samarbeid, godt arbeidsmiljø og samhold. Du skal, i tillegg til ledelse av avdelingen, ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse 

  Arbeidsoppgaver

  • Budsjett- og økonomiansvar for avdelingen
  • Personalansvar og ansvar for medarbeidersamtaler.
  • Faglig ledelse av kunnskap og inkludering, med særlig vekt på bosetting, opplæring og inkludering av flyktninger.
  • Avdelingsleder skal sørge for forsvarlig faglig og administrativ ledelse av kunnskap og inkludering.
  • Initiere utviklingsarbeid og drive dette fra ide til resultat sammen med medarbeidere, deltakere, elever og samarbeidspartnere
  • Samarbeide på tvers av kommunens tjenester, frivilligheten og med næringslivet, dette for å sikre gjennomføring av politiske målsetninger, høy kvalitet og ressursutnyttelse
  • Utarbeide og følge opp årlig handlingsplan for kunnskap og inkludering.
  • Ansvarlig for saksbehandling til politisk nivå.
  • Utforme tertial- og årsmeldinger for avdelingen.
  • Ivareta konkrete oppgaver i avdelingen.

  Kvalifikasjoner

  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarende.
  • Relevant kompetanse innen mangfold- og inkluderingsarbeid
  • Ha interesse for- og helst erfaring fra ledelse av mennesker
  • Ha interesse for- og helst erfaring fra økonomiarbeid, budsjettdisiplin og kontroll

  Personlige egenskaper:

  • Inkluderende og involverende ledelse
  • Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk
  • Effektiv, løsningsorientert og med god arbeidskapasitet
  • Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk
  • Evne til å begeistre og motivere
  • Relasjonsbygger og samarbeidsorientert i utøvelsen av ledelsen av avdelingen
  • Resultatorientert, med evne til å forankre og finne gode løsninger for å nå både økonomiske, menneskelige og faglige mål

  Vi tilbyr

  • Interessante arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
  • Lønn etter kvalifikasjoner/ avtale

  Annet

  • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
  • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
  • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.  

  Kontaktinformasjon

  For spørsmål, kontakt kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen tlf. 901 34 969  
  E-post: kjell-gunnar.isaksen@meloy.kommune.no  

  Søk

  Søk her

  Sist endret: 08.11.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?