Innspill fra næringslivet

På møtet med næringslivet 21. mars 2012 ble de frammøtte bedt om å svare på tre spørsmål. Her kan du lese spørsmålene og svarene som ble gitt:

1. Hvordan kan du og din bedrift være en bidragsyter i omstillingsprosessen?

 • skape arbeidsplasser
 • ansette 2-4 personer
 • utnytte nettverk
 • delta på idédugnad
 • reiselivsutvikling

2. Hva mener du er viktig å legge vekt på i det kommende omstillingsarbeidet?

 • ikke bare fokusere på industri, men også på at Meløy er en fiskerikommune
 • utvikling/etablering av fiskeri/dypvannshavn
 • få de store aktørene til å bli bevisste på å bruke lokale aktører kontra utenlandske firma
 • jobbe med egenkapital/fond
 • bolyst kontra arbeidsplasser
 • utvikle Ørnes sentrum
 • videreutvikle eksisterende næringsliv som vil styrke eksisterende arbeidsplasser, samt skape utvidelser
 • handle lokalt/motivere til lokale innkjøp/begrense handelslekkasje
 • idé-verksted
 • utvikling av reiselivsgruppen

3. På hvilken måte kan vi best mulig holde deg informert om omstillingsarbeidet?

 • tilbakemeldinger til Meløy Næringsforum som videreformidler informasjonen
 • nyhetsbrev på mail
 • kundemøter
 • å være tilknyttet den gruppen som næringen/bedriften hører til
 • få gi informasjon til en gruppeleder/koordinator
 • felles næringslivsmøter på tvers av næringene


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00