Prosessamling med næringslivet

Roald Johansen leder arbeidet med revisjon av strategi- og handlingsplanen. Foto: Connie Slettan Olsen. Roald Johansen leder arbeidet med revisjon av strategi- og handlingsplanen. Foto: Connie Slettan Olsen.

Resultatene fra spørreundersøkelsen i forbindelse med revisjon av strategi- og handlingsplanen ble presentert på et møte med næringslivet 13. mai.

Mandag 13. mai 2013 var næringslivet og politikere invitert til et møte i Meløy kulturhus der tema var revisjon av omstillingsarbeidets strategi- og handlingsplan. Til å lede dette arbeidet har Meløy Utvikling KF engasjert Roald Johansen fra IFO.

Sentrale spørsmål som ble stilt under det tre timer lange møtet var: jobbes det med de riktige prosjektene, eller bør man prioritere annerledes?

- Kommunestyret har vedtatt at omstillingsarbeidet skal satse på alt. Jeg savner en skarpere prioritering, sa Johansen.

101 personer ble i april forespurt om å svare på en spørreundersøkelse vedrørende omstillingsarbeidet. Resultatet fra undersøkelsen ble presentert i møtet. Det viser at de fleste blant de 61 som svarte mener at de viktigste innsats- og utviklingområdene med størst utviklingspotensiale er innen industri og fiskeri/havbruk.

Resultatet fra spørreundersøkelsen vil bli presentert på et folkemøte i Meløy kulturhus 3. juni. Revidert strategi- og handlingsplan skal behandles i kommunestyret 20. juni. 


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00